สอบ IELTS ต้องรู้! รวมข้อมูลทุกเรื่องครบ จบที่นี่

สอบ IELTS ต้องรู้! รวมข้อมูลทุกเรื่องครบ จบที่นี่

สอบ IELTS ต้องรู้! รวมข้อมูลทุกเรื่องครบ จบที่นี่

Blog Article

การสอบ IELTS คืออะไร สมัครสอบ IELTS ยังไงเลือกสอบ IELTS แบบไหน สอบ Academic หรือ General Training ข้อสอบ IELTS หน้าตาเป็นยังไงจะสอบ IELTS ต้องเตรียมสอบ IELTS ยังไง​หนังสือ IELTS แนะนำเล่มไหน ในหน้านี้เราได้รวบรวมข้อมูลพร้อมสรุปความรู้เกี่ยวกับ IELTS มาให้ครบแล้ว!

การสอบ IELTS คืออะไร?

IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System การสอบ IELTS เป็นการสอบที่ได้มาตรฐานสากลและนิยมใช้และเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกกว่า 10,000 แห่ง ในมากกว่า 140 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา แม้กระทั่งประเทศไทยเอง


ทำไมต้องสอบ IELTS?
IELTS คือ สิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตต่างแดนเนื่องจากคะแนนที่ได้จากการสอบ IELTS สะท้อนถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานในต่างประเทศที่ที่แวดล้อมไปด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นการสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ​ และเป็นใบเบิกทางในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในไทย การสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ นอกจากนี้ใบคะแนน IELTS ยังแสดงถึงทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการทำงานที่ดี หรือ ได้เลื่อนขั้นอีกด้วยIELTS สอบอะไรบ้าง?​
การสอบ IELTS คือ การสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), การอ่าน (Reading), และการเขียน (Writing) ข้อสอบ IELTS นั้นมีความท้าทาย และถือว่ายากพอสมควร และในแต่ละพาร์ท รูปแบบข้อสอบ IELTS (format) ก็จะมีหลากหลาย แตกต่างกันด้วย การสอบ IELTS นั้น สามารถสมัครสอบ IELTS ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พูดง่ายๆ IELTS สอบได้เรื่อยๆ จนกว่าจะได้คะแนนที่พอใจนั่นเอง


สอบ IELTS แบบไหนดี?

หลักๆ แล้ว การสอบ IELTS นั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ IELTS Academic และ IELTS General Training โดยตัวข้อสอบจะมีความแตกต่างในเรื่องของระดับความยาก-ง่ายของเนื้อหาในพาร์ท Reading และ Writing ส่วนพาร์ท Listening และ Speaking นั้นจะสอบเหมือนกันทั้งสองแบบ

แต่นอกจากคำว่า IELTS Academic และ IELTS General Training หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำอื่นๆ อีก เช่น “IETLTS Regular” “IELTS UKVI” “IELTS Paper” “IELTS Computer” ฟังดูแล้วมีเยอะหลายสิ่งอย่างมากๆ เลย แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะสอบแบบไหน? ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะ เชื่อว่าหลายๆ คนส่วนใหญ่ ก็ยังงงเรื่องประเภทของการสอบ IELTS อยู่เหมือนกัน ในส่วนนี้แนะนำวิธีการเลือกสอบ IELTS แบบที่เหมาะกับตัวเองให้แบบ step by step ไปลงรายละเอียดกันทีละขั้นตอนกันเลย


แนะนำวิธีเลือกสอบ IELTS แบบ Step by Step!

ขั้นตอนที่ 1
ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้คะแนน IELTS ไปทำอะไร แล้วเลือกตามจุดประสงค์ในการใช้คะแนนของเรา
ก่อนที่จะไปสอบ IELTS ต้องดูที่จุดประสงค์ของเราว่าต้องการ คะแนน IELTS ไปใช้ “ทำอะไร” เช่นเรียนต่อในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือต้องการสอบเพื่อนำผลคะแนนไปยื่นย้ายไปอยู่ต่างประเทศ เป็นต้น

IELTS Academic คือ การทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับใช้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ การสอบ IELTS Academic มีจุดประสงค์เพื่อใช้ศึกษาต่อ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยนั่นเอง โดยผลสอบ IELTS Academic นี้ สามารถใช้ได้กับการศึกษาต่อในไทยในหลักสูตรอินเตอร์ และ การศึกษาต่อในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือในการเรียน ซึ่งรวมทั้งงระดับสำหรับทำงาน ที่ต้องการทักษะภาษาขั้นสูง

IELTS General Training คือ การทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ใช้สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศในระดับที่ต่ำกว่าปริญญา เช่น ระดับมัธยมศึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และ สำหรับไปทำงานที่ต่างประเทศ หรือเข้าคอร์สอบรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบ IELTS General Training จะวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานเท่านั้น และจะไม่ยากและซับซ้อนเหมือนกับแบบข้อสอบ IELTS Academic

ค่าสอบ IELTS Academic กับ General Training ราคาเท่ากัน ทั้งนี้ให้ตรวจสอบกับสถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานที่ต้องการสมัครหรือยื่นเอกสารให้ดี ว่าต้องใช้คะแนน IELTS แบบไหนจะได้เลือกได้ตรงความต้องการ
ขั้นตอนที่ 2
หลังจากรู้แล้วว่าต้องสอบ IELTS แบบ Academic เพื่อใช้เรียนต่อ หรือ สอบ IELTS แบบ General Training ไว้ทำงาน เราก็มาดูกันต่อว่า สอบ ielts จะเอาคะแนน IELTS นี้ไปใช้ที่ไหน เราจะได้เลือกถูกว่าจะเลือก IELTS แบบไหนต่อไป โดยที่ตัวเลือกในขั้นตอนที่ 2 นี้จะมี 2 ตัวเลือกซึ่งก็คือการเลือกสอบแบบ IELTS Regular หรือ IELTS UKVI

IELTS Regular คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษ แบบ Academic และ General Training แบบทั่วไป สามารถใช้ได้ในหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศ​ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อังกฤษ หรือ ประเทศอื่นๆ ในยุโรป

IELTS UKVI คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษ แบบ Academic และ General Training ที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้การยอมรับ ไว้ใช้ยื่นสมัครวีซ่าของสหราชอาณาจักร (UK) และการตรวจคนเข้าเมือง โดยคะแนน IELTS UKVI เป็นคะแนนแบบที่สามารถใช้ยื่นสมัคร Pre-sessional Course ของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษได้ แต่อย่างไรก็ตาม คะแนน IELTS UKVI สามารถได้ในประเทศอื่นๆ ทั่วไปเช่นเดียวกันกับ IELTS Regular


ก่อนจะสมัครสอบ ควรตรวจสอบกับองค์กร มหาวิทยาลัยที่จะยื่นคะแนนให้ดีว่าต้องการผลสอบประเภทไหน เพราะว่ารายละเอียดประเภทการสอบนี้จะปรากฎในใบรายงานผลด้วย แต่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้ที่ไหน ประเทศอะไร แนะนำให้เลือกสอบแบบ IELTS UKVI ไว้ก็ดีกว่า ค่าสอบของ IELTS UKVI จะสูงกว่าค่าสอบ IELTS Regular นิดหน่อย ไม่เกิน 1,000 บาท แต่ยังไงก็คุ้มกว่าแน่นอน เผื่อสถาบันและองค์ที่เราจะยื่นคะแนนระบุว่าต้องใช้แบบ IELTS UKVI จะได้ไม่ต้องไปสอบใหม่ยังไงล่ะ

Report this page